Có đời sống sau khi qua đời?

Trả lời: Có đời sống sau khi qua đời? Kinh Thánh nói với chúng ta: “Loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa rồi bị phát; Người chạy qua như bóng không ở lâu dài…Nếu loài người chết có sống…

Xem tiếp

Điều gì xảy ra sau khi chết?

Trả lời: Câu hỏi điều gì xảy ra sau khi chết có thể làm cho lúng túng. Kinh Thánh không nói rõ ràng về số phận của một người khi bước đến sự cuối cùng đời đời của họ. Kinh Thánh nói với chúng ta về thời khắc sau khi chết người ta được đưa…

Xem tiếp

Trời mới đất mới là gì?

Trả lời: Nhiều người có quan niệm sai lầm về Thiên Đàng như những gì đang thực sự hiện hữu. Khải Huyền chương 21-22 cho chúng ta một bức tranh chi tiết về trời mới và đất mới. Sau khi các sự kiện của ngày cuối cùng, trời và đất hiện nay sẽ được quăng…

Xem tiếp

Những người ở Thiên Đàng có thể nhìn xuống và xem thấy chúng ta những người vẫn còn trên trái đất?

Trả lời: Hê-bơ-rơ 12:1 cho thấy “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn…” Một số người hiểu rằng “đám mây của các nhân chứng” là những người từ trời nhìn xuống chúng ta. Đó không phải là việc giải thích đúng. Hê-bơ-rơ chương 11 chép…

Xem tiếp

Tòa phán xét của Chúa Cứu Thế là gì?

Trả lời: Rô-ma 14:10-12 nói: “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ…. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Ðức Chúa Trời.” II Cô-rinh-tô 5:10 cho chúng ta biết “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa phán…

Xem tiếp

Tòa án trắng vĩ đại là gì?

Trả lời: Tòa án trắng vĩ đại được mô tả trong Khải Huyền 20:11-15 là nơi phán xét cuối cùng cho người bị hư mất trước khi quăng vào hồ lửa. Chúng ta biết từ Khải Huyền 20:7-15 rằng sự phán xét này sẽ diễn ra sau một ngàn năm bình an và sau khi…

Xem tiếp

Địa ngục có thật không? Địa ngục có phải muôn đời?

Trả lời: Thật thú vị là tỉ lệ những người tin vào sự tồn tại của Thiên đàng cao hơn tin vào sự tồn tại của địa ngục. Dầu vậy theo lời Kinh Thánh địa ngục thực sự cũng như Thiên Đàng. Kinh Thánh dạy rõ ràng và dứt khoát rằng địa ngục là một…

Xem tiếp

Thiên đàng trông ra sao?

Câu hỏi: Thiên đàng trông ra sao? Trả lời: Thiên đàng là một nơi có thật được miêu tả trong Kinh Thánh. Chỉ trong Tân Ước , cụm từ “thiên đàng” được xuất hiện 276 lần. Kinh Thánh nói đến ba nơi thiên đàng. Sứ đồ Phao-lô “đã được cất lên tầng trời thứ ba”, nhưng…

Xem tiếp

Thiên đàng có thật hay không?

Câu hỏi: Thiên đàng có thật hay không? Trả lời: Thiên đàng quả thật là một nơi có thật. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng thiên đàng là ngai của Đức Chúa Trời (I-sai-a 66:1; Công vụ 7:48-49; Ma-thi-ơ 5:34-35). Sau khi Chúa Giê-xu sống lại và xuất hiện trên đất trước các môn đồ…

Xem tiếp