Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không?

Câu hỏi: Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không? Trả lời: Đêm trước khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài bảo các môn đồ rằng Ngài sẽ rời khỏi họ và họ không thể đi với Ngài (Giăng 13:33). Phi-e-rơ hỏi Ngài sẽ đi đâu và tại sao họ không thể đi…

Xem tiếp

Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục?

Câu hỏi: Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục? Trả lời: Câu hỏi liệu rằng có nhiều người ở thiên đàng hay địa ngục được trả lời bởi chính Chúa Giê-xu trong một phân đoạn ngắn gọn: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát (rộng) dẫn đến sự hư…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về sự đầu thai?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về sự đầu thai? Trả lời: Khái niệm về sự đầu thai hoàn toàn không căn cứ trên nền tảng Kinh Thánh, trong đó Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ rằng chúng ta sẽ chết một lần và sau đó đối diện với sự phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27). Kinh…

Xem tiếp

Sông sự sống là gì?

Câu hỏi: Sông sự sống là gì? Trả lời: Cụm từ chính xác “sông sự sống” không xuất hiện trong Kinh thánh. Tuy nhiên, Khải huyền 22:1-2 đã đề cập đến “sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra”. Trong khải tượng của mình về Giê-ru-sa-lem…

Xem tiếp

Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham?

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham? Trả lời: Các thuật ngữ khác nhau được sử dụng trong Kinh thánh cho thiên đàng và địa ngục là âm phủ, địa ngục (gehenna, tiếng Hy Lạp), hồ lửa, thiên đường (Ba-ra-đi), và lòng của Abraham –…

Xem tiếp