Tại sao gọi Kinh Thánh là sách Thánh?

Câu hỏi: Tại sao gọi Kinh Thánh là sách Thánh? Trả lời: Cụm từ biblia sacra (“sách thánh”) lần đầu tiên xuất hiện vào thời Trung Cổ. Trong tiếng Anh, một trong những lần ban đầu – nếu không phải là đầu tiên – từ “Kinh Thánh” được sử dụng là vào năm 1611 trên…

Xem tiếp

Sự hài hòa của các sách Phúc Âm là gì?

Câu hỏi: Sự hài hòa của các sách Phúc Âm là gì? Trả lời: sự “hòa thanh” của các sách Phúc Âm là sự thỏa thuận giữa bốn sách Phúc Âm. Bốn sách Phúc Âm Tân Ước giống như những ca sĩ trong dàn đồng ca bốn giọng. Mỗi giọng đều có một phần riêng…

Xem tiếp

Tại sao việc nghiên cứu bối cảnh Kinh Thánh là quan trọng? Điều gì là sai trật với việc lấy câu Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh?

Câu hỏi: Tại sao việc nghiên cứu bối cảnh Kinh Thánh là quan trọng? Điều gì là sai trật với việc lấy câu Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh? Trả lời: Việc nghiên cứu những phân đoạn Kinh Thánh và những câu chuyện trong bối cảnh của chúng là quan trọng. Lấy câu văn ra…

Xem tiếp

Làm thế nào để chúng ta quyết định những sách nào thuộc về Kinh Thánh bởi vì Thánh Kinh không nói những sách nào được Kinh Thánh chấp nhận?

Câu hỏi: Làm thế nào để chúng ta quyết định những sách nào thuộc về Kinh Thánh bởi vì Thánh Kinh không nói những sách nào được Kinh Thánh chấp nhận? Trả lời: Nếu Thánh Kinh là thẩm quyền duy nhất của chúng ta, thì dựa vào thẩm quyền gì chúng ta biết những sách…

Xem tiếp

Thánh Kinh số học là gì?

Câu hỏi: Thánh Kinh số học là gì? Trả lời: Thánh Kinh số học nghiên cứu về những con số trong Kinh Thánh. Hai trong những con số phổ biến thường được lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh là số 7 và số 40. Số 7 chỉ về sự trọn vẹn hoặc là hoàn…

Xem tiếp

Học thuyết về sự soi sáng trong Kinh Thánh là gì?

Câu hỏi: Học thuyết về sự soi sáng trong Kinh Thánh là gì? Trả lời: Nói cách đơn giản, trong ý nghĩa thuộc linh, sự soi sáng nghĩa là sự hiểu biết được “khai sáng” trong một lĩnh vực nào đó. Khi sự khai sáng từ thiên thượng tỏ bày một tri thức mới hoặc…

Xem tiếp

Có thể/có nên diễn giải Kinh Thánh theo nghĩa đen không?

Câu hỏi: Có thể/có nên diễn giải Kinh Thánh theo nghĩa đen không? Trả lời: Chúng ta có thể hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, và không những thế ta còn phải bắt buộc hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen. Dùng nghĩa đen để diễn giải Kinh Thánh là cách duy nhất ta có thể…

Xem tiếp