Tại sao tôi nên tin vào tổ chức tôn giáo?

Trả lời: Định nghĩa của từ điển “Tôn giáo” là một điều tương tự như “niềm tin vào Đức Chúa Trời hay các vị thần được thờ phượng, thường được diễn đạt trong đạo đức và lễ nghi; bất kỳ hệ thống cụ thể của tín ngưỡng, thờ phượng.v.v… đều liên quan đến những chuẩn…

Xem tiếp

Tại sao Tin Lành có nhiều hệ phái?

Trả lời: để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải phân biệt những hệ phái trong thân thể Chúa Cứu Thế Giê-xu với những tà giáo và tôn giáo sai trật. Hội Thánh Trưởng Lão và Lu-The là những điển hình cho những hệ phái Cơ Đốc. Mặc-Môn và Chứng Nhân Giê-Hô-Va…

Xem tiếp

Tại sao đi nhóm nhà thờ lại quan trọng?

Trả lời: Kinh Thánh nói chúng ta cần đi nhóm nhà thờ để chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa chung với các tín hữu khác và được nghe giảng dạy lời của Ngài để được lớn lên phần tâm linh của chúng ta (Công vụ 2:42; Hê-bơ-rơ 10:25). Nhà thờ là nơi mà…

Xem tiếp

Tại sao có rất nhiều cách diễn dịch khác nhau về Kinh Thánh?

Trả lời: Kinh Thánh nói rằng có “một Chúa, một đức tin, một phép Báp-têm” (Ê-phê-sô 4: 5). Đoạn này nhấn mạnh sự thống nhất nên có trong Hội Thánh của Chúa bởi vì chỉ có “một Thánh Linh” ngự trong chúng ta.(câu 4). Trong câu 3, Phao-Lô kêu gọi mọi người nên khiêm nhường,…

Xem tiếp

Sự tách biệt theo Kinh Thánh nghĩa là gì?

Trả lời: Sự tách biệt theo Kinh Thánh là sự thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã gọi các tín hữu ra khỏi thế gian và vào một sự thánh khiết cá nhân cũng như thánh khiết hội đồng giữa những nền văn hoá đầy tội lỗi. Sự tách biệt theo Kinh Thánh thường được…

Xem tiếp

Phương cách làm Báp-têm nào là thích hợp?

Trả lời: Câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi này được tìm thấy trong định nghĩa của từ “Báp-têm.” Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nhấn chìm trong nước.” Do đó, Báp-têm bởi rắc nước hoặc bằng cách đổ nước là một sự nghịch ý, là tự mâu thuẫn.…

Xem tiếp