Tại sao tôi cần tin vào sự phục sinh của Đấng Christ?

Câu hỏi: Tại sao tôi cần tin vào sự phục sinh của Đấng Christ? Trả lời: Sự kiện Chúa Giê-xu đã bị hành hình trước công chúng ở sứ Giu-đê vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên dưới quyền Pontius Pilate bằng phương thức treo trên thập giá đã được xác nhận khá chắc…

Xem tiếp

Tại sao nhiều người trẻ lìa bỏ niềm tin?

Câu hỏi: Tại sao nhiều người trẻ lìa bỏ niềm tin? Trả lời: Một khảo sát gần đây thực hiện bởi Nhóm Barna, một tổ chức nghiên cứu hàng đầu chú trọng vào mối liên hệ giữa niềm tin và văn hoá, cho thấy rằng ít hơn 1 phần trăm trong số thanh niên ở…

Xem tiếp

Tại sao Cơ đốc nhân kỳ thị đồng tính?

Câu hỏi: Tại sao Cơ đốc nhân kỳ thị đồng tính? Trả lời: Theo như định nghĩa, homophobia là nỗi sợ đồng tính, nhưng nghĩa rộng của nó bao gồm cả việc ghét người đồng tính luyến ái. Do đó, việc kì thị đồng tính có xu hướng bộc lộ thông qua các biểu hiện…

Xem tiếp

Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt?

Câu hỏi: Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt? Trả lời: Một số người sử dụng câu hỏi này trong sự nỗ lực “bác bỏ” sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, có một trang mạng nổi tiếng chống lại Cơ Đốc nhân dốc sức tranh luận “Tại sao Đức…

Xem tiếp

Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì?

Câu hỏi: Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì? Trả lời: Nói cách đơn giản, chủ nghĩa hậu hiện đại là một triết lý khẳng định rằng không có chân lý khách quan hay tuyệt đối, đặc biệt trong vấn đề tôn giáo và tâm linh. Khi đối diện với chân…

Xem tiếp

Một người vô đạo là gì?

Câu hỏi: Một người vô đạo là gì? Trả lời: Từ infidel (người vô đạo) đơn giản có nghĩa là “không có đức tin” hay “chống lại đức tin” (2 Cô-rinh-tô 6:15). Một người vô đạo (infidel) là một người chối bỏ tôn giáo. Dầu vậy, cách nổi tiếng hơn, thuật ngữ người vô đạo…

Xem tiếp

Một người có thể bẩm sinh là đồng tính nam không?

Câu hỏi: Một người có thể bẩm sinh là đồng tính nam không? Trả lời: Năm 1996, The Advocate, một tạp chí đồng tính nam và đồng tính nữ, đã hỏi độc giả rằng họ nghĩ tác động tiềm năng gì sẽ là sự tiến bộ của quyền của người đồng tính nam và đồng…

Xem tiếp

Một Cơ Đốc Nhân nên xem chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Câu hỏi: Một Cơ Đốc Nhân nên xem chủ nghĩa xã hội như thế nào? Trả lời: Hầu hết các triết gia trải qua nhiều thế kỷ đều tin rằng lịch sử được hình thành bởi các ý tưởng, sự theo đuổi thực tại thật, hay lý trí con người. Nhưng có một triết gia…

Xem tiếp

Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới?

Câu hỏi: Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới? Trả lời: Hòa bình thế giới là một lý tưởng tuyệt vời, nhưng điều đó sẽ chỉ được nhận ra khi Chúa Giê-xu trở lại (Khải Huyền 21: 4). Cho đến thời điểm đó, hòa bình trên toàn thế giới sẽ…

Xem tiếp