Một người có thể bẩm sinh là đồng tính nam không?

Câu hỏi: Một người có thể bẩm sinh là đồng tính nam không? Trả lời: Năm 1996, The Advocate, một tạp chí đồng tính nam và đồng tính nữ, đã hỏi độc giả rằng họ nghĩ tác động tiềm năng gì sẽ là sự tiến bộ của quyền của người đồng tính nam và đồng…

Xem tiếp

Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới?

Câu hỏi: Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới? Trả lời: Hòa bình thế giới là một lý tưởng tuyệt vời, nhưng điều đó sẽ chỉ được nhận ra khi Chúa Giê-xu trở lại (Khải Huyền 21: 4). Cho đến thời điểm đó, hòa bình trên toàn thế giới sẽ…

Xem tiếp

Lẽ thật là gì?

Câu hỏi: Lẽ thật là gì? Trả lời: Cách đây gần hai ngàn năm, Lẽ thật bị tố cáo và bị xét xử bởi những người nhiệt tình với sự dối trá. Trên thực tế, Lẽ thật phải đối diện với sáu án xử trong vòng chưa đầy một ngày, ba trong số đó là…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về công bằng xã hội?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về công bằng xã hội? Trả lời: Trước khi thảo luận quan điểm của Cơ Đốc giáo về công bằng xã hội, chúng ta cần phải xác định các thuật ngữ. Công bằng xã hội là một khái niệm mang tính chính trị mà nó thực sự không thể…

Xem tiếp

Một Cơ Đốc Nhân nên xem chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Câu hỏi: Một Cơ Đốc Nhân nên xem chủ nghĩa xã hội như thế nào? Trả lời: Hầu hết các triết gia trải qua nhiều thế kỷ đều tin rằng lịch sử được hình thành bởi các ý tưởng, sự theo đuổi thực tại thật, hay lý trí con người. Nhưng có một triết gia…

Xem tiếp

Có những minh chứng xác quyết nào về Chúa không?

Câu hỏi: Có những minh chứng xác quyết nào về Chúa không? Trả lời: Trả lời câu hỏi này phụ thuộc phần lớn vào việc định nghĩa thế nào là minh chứng “xác quyết”. Liệu chúng ta có thể chạm tới hay sờ vào Chúa hay nhìn thấy Ngài như cách chúng ta chạm vào…

Xem tiếp

Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì?

Câu hỏi: Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì? Trả lời: Nói cách đơn giản, chủ nghĩa hậu hiện đại là một triết lý khẳng định rằng không có chân lý khách quan hay tuyệt đối, đặc biệt trong vấn đề tôn giáo và tâm linh. Khi đối diện với chân…

Xem tiếp

Một người vô đạo là gì?

Câu hỏi: Một người vô đạo là gì? Trả lời: Từ infidel (người vô đạo) đơn giản có nghĩa là “không có đức tin” hay “chống lại đức tin” (2 Cô-rinh-tô 6:15). Một người vô đạo (infidel) là một người chối bỏ tôn giáo. Dầu vậy, cách nổi tiếng hơn, thuật ngữ người vô đạo…

Xem tiếp

Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt?

Câu hỏi: Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt? Trả lời: Một số người sử dụng câu hỏi này trong sự nỗ lực “bác bỏ” sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, có một trang mạng nổi tiếng chống lại Cơ Đốc nhân dốc sức tranh luận “Tại sao Đức…

Xem tiếp