Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa tư bản? Trả lời: Từ điển định nghĩa capitalism là: “một hệ thống kinh tế được đặc trưng bởi quyền sở hữu tư nhân hoặc doanh nghiệp đối với hàng hóa vốn, bởi các khoản đầu tư được quyết định bởi quyết định tư nhân, và…

Xem tiếp

Kinh Thánh nói gì về sự chịu khổ?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về sự chịu khổ? Trả lời: Trong tất cả những thách thức xảy đến với các Cơ đốc nhân trong thời hiện đại, có lẽ sự chịu khổ là điều khó giải thích nhất. Làm thế nào để một Đức Chúa Trời yêu thương lại cho phép sự khốn…

Xem tiếp

Tại sao tôi cần tin vào sự phục sinh của Đấng Christ?

Câu hỏi: Tại sao tôi cần tin vào sự phục sinh của Đấng Christ? Trả lời: Sự kiện Chúa Giê-xu đã bị hành hình trước công chúng ở sứ Giu-đê vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên dưới quyền Pontius Pilate bằng phương thức treo trên thập giá đã được xác nhận khá chắc…

Xem tiếp

Có sự tranh luận về sự tồn tại của Chúa không?

Câu hỏi: Có sự tranh luận về sự tồn tại của Chúa không? Trả lời: Câu hỏi liệu rằng có sự tranh luận thuyết phục về sự tồn tại của Chúa đã được tranh luận xuyên suốt lịch sử với những con người cực kỳ thông minh trong cả hai phe của cuộc tranh luận…

Xem tiếp

Đức Chúa Trời có thật không?

Câu hỏi: Đức Chúa Trời có thật không? Trả lời: Chúng ta biết Đức Chúa Trời có thật vì Ngài bày tỏ chính mình cho chúng ta bằng ba cách: Sự sáng tạo, Lời của Ngài, và con Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Những gì mà Đức Chúa Trời đã làm là bằng chứng căn…

Xem tiếp