Tại sao nhiều người trẻ lìa bỏ niềm tin?

Câu hỏi: Tại sao nhiều người trẻ lìa bỏ niềm tin? Trả lời: Một khảo sát gần đây thực hiện bởi Nhóm Barna, một tổ chức nghiên cứu hàng đầu chú trọng vào mối liên hệ giữa niềm tin và văn hoá, cho thấy rằng ít hơn 1 phần trăm trong số thanh niên ở…

Xem tiếp

Chủ nghĩa hiện sinh là gì?

Câu hỏi: Chủ nghĩa hiện sinh là gì? Trả lời: Chủ nghĩa hiện sinh không hẳn là một hệ thống triết học chính thức như là một định hướng chung cho các vấn đề triết học. Nó được phổ biến rộng rãi nhất ở Châu Âu vào đầu thế kỉ 20. Đó là một phản…

Xem tiếp

Kết quả có biện minh cho phương tiện hay không?

Câu hỏi: Kết quả có biện minh cho phương tiện hay không? Trả lời: Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào kết quả hoặc mục đích là gì và phương tiện nào được sử dụng để đạt được kết quả/mục đích đó. Nếu mục đích là tốt và cao quý, và phương…

Xem tiếp

Kinh Thánh có ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản hay không?

Câu hỏi: Kinh Thánh có ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản hay không? Trả lời: Chủ nghĩa Cộng sản, một nhánh của chủ nghĩa xã hội, là một hệ thống xã hội thực nghiệm dựa vào một tập hợp của những lý tưởng cho rằng, theo cách nhìn sơ lược, dường như đồng ý với…

Xem tiếp

Tại sao Cơ đốc nhân kỳ thị đồng tính?

Câu hỏi: Tại sao Cơ đốc nhân kỳ thị đồng tính? Trả lời: Theo như định nghĩa, homophobia là nỗi sợ đồng tính, nhưng nghĩa rộng của nó bao gồm cả việc ghét người đồng tính luyến ái. Do đó, việc kì thị đồng tính có xu hướng bộc lộ thông qua các biểu hiện…

Xem tiếp

Cơ Đốc nhân nhìn nhận chính trị như thế nào?

Câu hỏi: Cơ Đốc nhân nhìn nhận chính trị như thế nào? Trả lời: Nếu có bất cứ điều gì gây ra một cuộc tranh luận tự phát, nếu nó không phải là cuộc tranh luận một cách triệt để, thì nó là cuộc thảo luận liên quan đến chính trị — thậm chí xảy…

Xem tiếp