Làm thế nào sự thật rằng có những động vật đồng tính luyến ái tác động lên quan điểm rằng tình trạng đồng tính luyến ái là một tội?

Câu hỏi: Làm thế nào sự thật rằng có những động vật đồng tính luyến ái tác động lên quan điểm rằng tình trạng đồng tính luyến ái là một tội? Trả lời: Nói một cách đơn giản, việc có những con vật thể hiện những gì chúng ta có thể gọi là hành vi đồng…

Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Vậy những hậu quả tội lỗi trong quá khứ của tôi có được xóa không?

Câu hỏi: Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Vậy những hậu quả tội lỗi trong quá khứ của tôi có được xóa không? Trả lời: Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo nên loài người trong tình trạng tốt đẹp, “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy,…

Nếu Chúa Giê-xu đã trả xong tội lỗi của chúng ta, tại sao chúng ta vẫn chịu hậu quả của tội lỗi?

Câu hỏi: Nếu Chúa Giê-xu đã trả xong tội lỗi của chúng ta, tại sao chúng ta vẫn chịu hậu quả của tội lỗi? Trả lời: Kinh Thánh tuyên bố rằng “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ…

Kinh Thánh nói gì về mại dâm? Chúa có tha thứ người mại dâm không?

Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về mại dâm? Chúa có tha thứ người mại dâm không? Trả lời: Mại dâm thường được gọi là “nghề cổ xưa nhất.” Đúng là từ trước đến nay đây là cách kiếm tiền khá phổ biến của phụ nữ, kể cả trong thời Kinh Thánh. Kinh Thánh cho chúng…

Tội lỗi cá nhân, kín giấu của tôi có ảnh hưởng thế nào đến người khác?

Câu hỏi: Tội lỗi cá nhân, kín giấu của tôi có ảnh hưởng thế nào đến người khác? Trả lời: Nếu bạn sống trên một hoang đảo giữa đại dương thì có lẽ tội lỗi cá nhân của bạn sẽ không ảnh hưởng đến ai ngoài chính bạn. Tuy nhiên, “không ai là một hoang đảo,”…