Có phải Lu-ca 16-19-31 là một câu chuyện ngụ ngôn hay là sự miêu tả của những sự kiện đã xuất hiện thực sự?

Câu hỏi: Có phải Lu-ca 16-19-31 là một câu chuyện ngụ ngôn hay là sự miêu tả của những sự kiện đã xuất hiện thực sự? Trả lời: Lu-ca 16-19-31 đã là sự tập trung của rất nhiều tranh cãi. Một vài lấy câu chuyện của người giàu và La-xa-rơ là sự thật sự tường thuật lịch…

Sa-tan có thể đọc được tâm trí hay biết được những suy nghĩ của chúng ta không?

Câu hỏi: Sa-tan có thể đọc được tâm trí hay biết được những suy nghĩ của chúng ta không? Trả lời: Trước hết, điều quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ đó là Sa-tan không toàn tại – nó không thể có mặt ở nhiều nơi trong cùng một lúc được. Chỉ có Chúa mới…

Sa-tan đang ở dưới địa ngục có phải không? Sa-tan đang ở đâu?

Câu hỏi: Sa-tan đang ở dưới địa ngục có phải không? Sa-tan đang ở đâu? Trả lời: Tại thời điểm này, Sa-tan không ở trong địa ngục. Thay vào đó, Sa-tan lang thang trên đất, tìm kiếm con người để cám dỗ họ phạm tội và do đó con người bị chia cách khỏi Thiên Chúa.…

Tại sao Sa-tan nghĩ rằng hắn có thể đánh bại Đức Chúa Trời?

Câu hỏi: Tại sao Sa-tan nghĩ rằng hắn có thể đánh bại Đức Chúa Trời? Trả lời: Thật khó để tưởng tượng một sinh vật như Lu-xi-phe (Sa-tan) tin rằng hắn thậm chí có thể chiến đấu với Đức Chúa Trời, huống chi là đánh bại Ngài. Ngay cả tâm trí sa ngã nhất cũng có…